Hướng dẫn khai báo Nhà cung cấp, kho hàng trong phần mềm quản lí bán hàng Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online] Hướng dẫn khai báo Nhà cung cấp, kho hàng.

1. [Khai báo nhà cung cấp]
Bước 1: Đăng nhập vào gian hàng trên trình duyệt Web.

Bước 2: Khai báo nhóm nhà cung cấp.
"Danh mục" => "Nhóm nhà cung cấp" => nhấn Thêm mới => Điền thông tin nhóm nhà cung cấp và nhấn Lưu.

Ví dụ: Nhóm nhà cung cấp Nước ngọt, Đồ khô, Thịt v.v

Bước 3: Khai báo nhà cung cấp
"Danh mục" => "Nhà cung cấp" => nhấn Thêm mới => Điền thông tin nhà cung cấp và nhấn Lưu.
Ví dụ: Đại lí Pepsi Quận 1, Đại lí Cocacola Quận 4 thuộc nhóm nước ngọt. Dì 5 thuộc nhóm nhà cung cấp thịt v.v
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)

2. [Khai báo kho]
Mặc định trong phần mềm bạn sẽ có 1 kho bán hàng với mã là KBH. Tuy nhiên nếu bạn cần quản lí các kho khác trong cửa hàng mà mình có thì bạn có thể tạo thêm kho.

Lưu ý: Việc tạo kho trong gian hàng nào thì kho đó thuộc gian hàng đó. Nếu bạn sử dụng quản lí chuỗi và cần tạo kho cho các chi nhánh thì đăng nhập vào gian hàng chi nhánh và tạo kho riêng.

Bước 1: Đăng nhập vào gian hàng trên trình duyệt Web.

Bước 2: "Danh mục" => "Thiết lập kho hàng" => nhấn Thêm mới => Điền thông tin kho và nhấn Lưu.