Hướng dẫn khai báo thông tin chi nhánh trong phần mềm quản lí bán hàng Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online] Hướng dẫn khai báo thông tin chi nhánh.

Bạn có nhiều cửa hàng thì bạn cần tạo mã gian hàng và các thông tin của chi nhánh đó. Về mặt nguyên tắt các cửa hàng trong cùng 1 chuỗi cửa hàng thì sẽ:
- Thông tin hàng hóa giống hệt nhau, khi thay đổi thông tin hàng hóa ở 1 cửa hàng bất kì thì các cửa hàng cũng thay đổi theo (Thêm, Xóa, Sửa thông tin hàng hóa).

- Các thông tin khác nhau:
+ Khu vực – Phòng bàn.
+ Giá bán.
+ Thời điểm bán hàng.

Để khai báo thông tin chi nhánh bạn thao tác:
Bước 1: "Hệ thống" => "Quản lí chi nhánh" => Chọn Thêm mới.
Bước 2: Điền các thông tin của chi nhánh mới vào ô thông tin và nhấn Lưu.
Lưu ýMã chi nhánh phải viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt và không trùng với mã các cửa hàng khác đang được Dân Trí Soft cấp bản quyền.
Thông tin đăng nhập vào cửa hàng chi nhánh vừa tạo:
Mã gian hàng: Mã chi nhánh vừa khai báo.
Tên đăng nhập: Tên đăng nhập quản trị lúc tạo cửa hàng đầu tiên.
Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập quản trị lúc tạo cửa hàng đầu tiên.

Thao tác khai báo phòng bàn, giá bán, thời điểm bán, tạo tài khoản nhân viên v.v cho chi nhánh bạn đăng nhập vào gian hàng chi nhánh và làm theo hướng dẫn tại đây.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)