Hướng dẫn đổi ca, kết ca phần mềm quản lí bán hàng Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online] Hướng dẫn đổi ca, kết ca.

Để thống kê doanh số của ca làm việc của thu ngân và bàn giao tiền cho ca sau nhân viên thu ngân cần thực hiện giao ca theo nghiệp vụ.

[Các nguyên tắc cần lưu ý]
1. Doanh thu được tính từ lúc nhân viên đăng nhập sau lệnh kết ca của ca trước đến lúc nhấn kết ca của nhân viên đó.
2. Trong quá trình bán hàng nếu nhân viên có đăng xuất tài khoản và đăng nhập lại vẫn không ảnh hưởng đến việc kết ca bình thường của ca đó.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
Bước 1: Thu ngân ca trước thao tác "Mở rộng" => Nhấn "Báo cáo giao ca" => Điền thông tin giao ca và nhấn kết ca => Chọn máy in và nhấn "Print".
Bước 2: Thu ngân nhận ca đăng nhập vào phần mềm. Nếu chưa có tài khoản riêng cho thu ngân bạn cần tạo tài khoản cho nhân viên theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Thu ngân nhận ca điền số tiền lúc nhận ca => Lưu

Phiếu giao ca