Theo dõi hàng tồn kho, lịch sử xuất nhập ở POS365

Phần mềm quản lý bán hàng POS365 với tính năng kiểm soát tồn kho tức thời giúp chủ cửa hàng có thể nắm bắt hàng tồn kho, hàng đặt một các nhanh chóng.
Theo dõi hàng tồn kho, lịch sử xuất nhập ở POS365

Quản lý tồn kho tại POS365

Phần mềm quản lý bán hàng POS365 với tính năng kiểm soát tồn kho tức thời giúp chủ cửa hàng có thể nắm bắt hàng tồn kho, hàng đặt một các nhanh chóng.
Theo dõi hàng tồn kho, lịch sử xuất nhập ở POS365

Tính năng thẻ kho POS365

Đặc biệt hơn phần mềm POS365 còn cung cấp tính năng theo dõi lịch sử xuất – nhập cho từng sản phẩm, tính năng này thường được gọi là Thẻ kho, phần mềm đưa ra lịch sử chứng minh rõ ràng: Tại sao tồn kho là như vậy ? Tồn kho tại từng thời điểm ra sao? Ai là người nhập hàng vào, nhập trong chứng từ nào?… Thông thường chủ cửa hàng có thể phải bỏ ra chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng để có được phần mềm quản lý kho hàng nhưng với Bán hàng 365 chi phí rất hợp lý nhưng chủ cửa hàng vẫn có thể sử dụng tính năng ưu việt này.


Nếu bạn là doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, phần mềm 365 còn cung cấp tính năng giúp bạn có thể kiểm soát tồn kho trên từng chi nhánh khác nhau. Các nghiệp vụ kiểm soát kho được hỗ trợ đầy đủ : Nhập – Xuất – Kiểm – Hủy và Sản xuất hàng hóa