Cách Gian Lận KiotViet: Thay Đổi Thời Gian Hóa Đơn

Một cách gian lận rất kín ở Kiotviet mà khó bị phát hiện đó là nhân viên thay đổi thời gian giao dịch bán hàng. Cách gian lận này dễ làm và rất kín nên nhiều thu ngân đã thực hiện. Có thu ngân dùng phần mềm Kiotviet thay đổi thời gian giao dịch trước cách trước đây hàng chục năm nên xem báo cáo sẽ không thấy.

Gian lận ở Kiotviet bằng cách thay đổi thời gian giao dịch hóa đơn

Tình trạng: Phần mềm người dùng phần mềm KiotViet bật và cho phép nhân viên thay đổi thời gian giao dịch nhưng không để ý đến điểm yếu chết người ở tính năng này. Nhưng bạn có biết nhân viên chỉ cần thay đổi thời gian giao dịch về cuối tháng trước hoặc cuối năm trước. Là nhân viên đã dễ dàng lấy được 1 khoản tiền của bạn nếu bạn không tinh ý phát hiện.

Video bên duwois sẽ nói lên hết cách kiểm tra và check ngay nhân viên của bạn có làm gì bậy bạ gian lận không.


Theo mr Quản

Xem thêm